Kategorier
Logistik

Miljövänliga transporter

Den sommar som har varit har verkligen satt miljön och klimathot på den mentala kartan bland det svenska folket. Vi har inte på 200 år sett en så torr och het sommar som den vi hade i år. Korna, hästarna och våra djur blev utan mat, på grund av torkan. Våra bönder fick en mycket sämre skörd. Skogarna brann och folk fick inte grilla sin korv hur som helst.

Sverige och världen brann

Det var inte bara i Sverige som det brann. Det brann i Grekland, Finland, Norge och Portugal, liksom i USA och Australien. På många håll var bränderna anlagda. Det som oroade var inte bränderna i sig, utan att brandmännen inte lyckades släcka dem, som de brukade i vanliga fall. I dessa fall stod de slätt då branden bara spred sig på grund av torkan.

Så kan man välja miljövänliga alternativ

Det som hände i somras har väckt vårt medvetande om miljön och vad vi gör med miljön. Kanske det är dags att börja tänka och agera miljövänligt? Hur gör man det då? Här finns det ju en hel del alternativ när det kommer till miljövänliga val; vi kanske inte ska flyga, om det går att åka med miljövänliga tåg? Vi kanske ska ställa bilen hemma och resa med kollektiv buss? Vi kanske ska åka båt i stället för att flyga? Vi kanske inte ska sända paket med flyg, utan i stället välja att sända alla försändelser med tåg, som är miljövänliga? Vi kanske ska använda oss av förnybar och grön energi?

Vad är grön energi?

Grön energi kallas energi som utvinns ur solenergi, vind energi och vattenenergi. Vi kan få elektricitet ur vindkraftverk, ur solpaneler. Vi kan välja att köra elbil, i stället för att tanka bilen med bensin. Bilar som drivs av bensin släpper ut avgaser som är hälsofarliga både för människorna, djuren och miljön.

Stockholmarna borde cykel-pendla till jobbet

Sveriges television visade ett program som visade att ungefär 60 personer om året skulle slippa dö om alla började cykla till jobbet i stället för att ta bilen i Stockholm. Hälsoeffekterna är långt större än så. De som cyklar får bättre kondition. De 60 personer som forskarna räknade med, är sådana som dör på grund av de giftiga avgaserna, de har inte räknat med de hälsoeffekter som cyklisterna själva upplever när de cykel-pendlar till sina jobb.

Tänk då om alla sålde sina bilar och tog tåget varje gång som de skulle resa någonstans? Vilka hälsoeffekter skulle det inte ge? En konsekvens skulle bli att det mesta tog längre tid. Det skulle ta längre tid för affärsmän att åka iväg och att komma hem. Det skulle ta längre tid att sända paket och försändelser, men om det var samma villkor för alla – skulle det verkligen vara skadligt?