Kategorier
Okategoriserade

Förvaltare kan höja värdet på fastigheten

Den som har följt utveckligen på fastighetsmarknaden har lagt märke till att fastigheterna har förändrats alltmer under de senaste 5-10 åren. Med de förändrade fastigheterna som vi har, följer att vi behöver en annan slags fastighetsförvaltning. Hela samhällsutvecklingen går från att vara analog, manuell och det vi kallar ”gammaldags” överges för de elektriska lösningarna på i princip allt som vi behöver idag.

Vi har ett alltmer digitalt samhälle

Vi går från ett analogt samhälle till ett digitalt. Till exempel går det ju inte längre att gå till banken och sätta in pengar på det egna kontot. Du som bankkund, måste söka upp en bank som kan ta emot kontanter och som klarar av kontanthantering. Du kan inte ringa längre från en analog telefon då alla telefonledningar har ersatts av nätkablar. Vi kan inte ens göra mat längre med våra elektriska spisar om elen skulle försvinna, inte eller kyla eller frysa ner maten. I princip är allt beroende av elen för att fungera.

Vi behöver alltfler tekniska förvaltare

Därför behöver vi alltfler tekniska förvaltare som kan ta hand om allt som rör de tekniska bitarna i vårt boende. Har man till exempel förvaltaransvar för en BRF kan man då behöva anställa någon som kan arbeta med alla de delar som har med teknisk förvaltning att göra. Det är då ingenjörer som är utbildade och som förstår de tekniska delarna av allt det som värmer våra bostäder, förser oss med vatten, tar hand om avloppet, våra ventiler och mycket annat. Har ni behov av en teknisk förvaltare i Stockholm kan man anlita en sådan och komma i kontakt med en sådan här.

En teknisk förvaltare kan höja värdet på fastigheten om det är en sådan som är duktig på det som hon eller han gör. En teknisk förvaltning går ut på att inte bara se till att driften fungerar som den ska, utan även att den blir bättre.