Kategorier
Juridik

Hjälp med godkänt arbetstillstånd

Behöver du ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige? Ingen fara, det finns hjälp att få. Jurister som är specialister inom arbetsrätt guidar dig.

Om du vill arbeta i Sverige måste du i många fall ha ett arbetstillstånd. Det gäller främst dig som kommer från ett land utanför EU. Förutom ett tillstånd behöver du även ha ett arbetserbjudande. Det kan ta ett helt år att få ett arbetstillstånd och ännu längre tid om något i ansökan saknas eller blivit fel.

Tillståndet utfärdas av Migrationsverket och är bara giltigt i två år, sedan behöver du förlänga eller ansöka om ett nytt. Som du förstår kan det vara en lång och krävande process att få ett arbetstillstånd, även om du gör allt rätt. Det är lätt att bli överväldigad av både tiden det tar och mängden byråkrati.

Arbetstillstånd är en process

Ge inte upp hoppet! Det finns hjälp att få. Processen kan oftast kortas ned när du tar hjälp av jurister som har erfarenhet av att just söka arbetstillstånd. De kan hjälpa dig hela vägen fram till ett godkänt tillstånd, så att du slipper stora delar av byråkratin och de mycket långa väntetiderna.

Många jurister har lång erfarenhet av att hjälpa människor att ansöka om arbetstillstånd. De vet hur de ska skynda på processen och göra vägen så smidig som möjligt. De har även stora språkkunskaper, vilket kan underlätta för både dig och din framtida arbetsgivare. Med en jurist vid din sida kan du ha ett godkänt och klart arbetstillstånd så snart som möjligt.

Kategorier
Juridik

När du behöver anlita en advokatbyrå i Stockholm

När du har behov av juridisk hjälp av något slag, tveka då inte att anlita en advokatbyrå i Stockholm. Var säker på att du har lagen på din sida när det gäller.

Det finns många tillfällen i livet då du kan behöva anlita en advokatbyrå i Stockholm för hjälp. Det kan handla om att signera viktiga juridiska dokument. Det kan handla om familjerätt eller om brottmål. Det är en trygghet att veta att det alltid finns hjälp att få så att dina rättigheter respekteras och att du kan känna dig trygg.

Det kan vara bra att du redan nu tar reda på i vilka sammanhang det finns juridisk hjälp att tillgå ifall du skulle behöva den.

Inom vilka områden kan man anlita en advokatbyrå i Stockholm?

Det finns tre områden på advokatbyrån i Stockholm. Det är humanjuridik, affärsjuridik och notarius publicus. Humanjuridiken är indelad i sex delar som berör allmän praktik som till exempel skuldebrev och testamenten. Den innehåller även brottmålsjuridik, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt och tvistemål. Familjerätt handlar om vårdnad om barn, äktenskapsförord, bodelning, adoption och så vidare. Migrationsrätten handlar om visum, uppehållstillstånd med mera. Socialrätten handlar om tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT. Tvistemål handlar om tvister mellan privatpersoner och/eller företag.

Affärsjuridik är indelat i fem delar där arbetsrätt är ett stort område som handlar om rättigheter i arbetslivet. Vidare finns skatterätt, fastighetsjuridik, miljörätt och tvistemål. Notarius Publicus handlar om hjälp med dokument, signaturer, översättningar som ska bevittnas och certifieras.