Kategorier
Okategoriserade

LEI-kod skapar trygghet för alla på finansmarknaden

Är finansbrott att betrakta som ”snällare” än andra typer av brott, som till exempel våldsbrott? Det har människor diskuterat i alla tider. I de fall där offret är till exempel en bank, och förövaren kommit över pengarna via internet utan att någon enda person blivit skrämd eller skadad, inte kan väl det ses som lika allvarligt som att hota eller misshandla en annan människa? Oavsett vad man tycker om detta ger lagen tyngd åt det förhållningssättet. Ekobrott straffas mildare än våldsbrott, även om särskilt grov ekonomisk brottslighet genererar många år i fängelse.

Vem drabbas av ett digitalt bankrån?

Och det finns ju nästan alltid ett offer även bakom ekobrott. Vi säger nästan. Om en bank rånas drabbar det ju inte de enskilda kunderna som har pengar på sina konton. Inte heller drabbar det bankdirektören eller de anställda. Även om banken skulle bli av med mycket pengar och gå i konkurs (något som knappast sker efter ett bankrån, utan snarare på grund av en finanskrasch) så ersätts kunderna av den statliga bankgarantin.

Finansmarknaden är annorlunda

Men att stjäla eller lura pengar av människor på värdepappersmarknaden är en typ av ekonomisk brottslighet som verkligen drabbar oskyldiga. Det har länge varit svårt för myndigheterna att följa med i vad som händer på finansmarknaden. Det beror på att finansiella transaktioner inte krävt att parterna registrerar sig utan pengar har kunnat flyttas mellan anonyma konton. Det har gjort det lätt för brottsorganisationer att gömma undan pengar, och att lura andra företag genom att till exempel sälja värdelösa värdepapper.

G20 beslutade om LEI

Därför beslutade många av världens tjugo rikaste länder, som ingår i den så kallade G20-gruppen att det behövdes ett system för att övervaka finansiella transaktioner som görs mellan företag. Resultatet blev en elektronisk identifierare, LEI-koden, som måste uppges av alla företag som vill genomföra en transaktion av värdepapper med en annan part. LEI står för Legal Entity Identifier och koden måste uppges av alla parter som är inblandade i en affärstransaktion med finansiella instrument.

Lättare för polis och myndigheter

LEI har gjort alla transaktioner på värdepappersmarknaden spårbara, en enorm landvinning för ekopolis och myndigheter över hela världen. Dessutom har systemet gjort att länders myndigheter lättare kan dela information om transaktioner mellan sig, något som tidigare varit krångligt och svårt. Det har funnits många kryphål och bakvatten där brottsliga organisationer har kunnat operera fritt, och kravet på LEI har gjort att många av dessa kunnat täppas till.

En tryggare värld med LEI

;Man kan med fog säga att den ekonomiska världen, och därmed världen i stort, blivit en tryggare plats sedan kravet på identifikation med LEI infördes i januari 2018. Numera är alla företag som vill handla med värdepapper skyldiga att registrera sig för LEI och få sin kod, som de sedan måste använda vid varje transaktion. LEI har gjort det betydligt svårare för kriminella element att utföra stölder och bedrägerier relaterade på den internationella finansmarknaden. Läs mer om hur systemet med LEI fungerar här.

Kategorier
Okategoriserade

Välj bussen för miljöns skull!

Det är upp till oss om vi ska komma till rätta med kommande problem med klimatet och hotet om global uppvärmning. Vi bör alla börja med bättre vanor om vi ska hjälpa den planet som vi alla bor på. Vi lever över jordens resurser och bidrar till att klimatet hettas upp många fler grader än vad den klarar av. Så vad kan vi göra för att hjälpa till så att jordens uppvärmning inte överstiger mer än 2 grader?

Börja spara på resurserna

Vi kan inte slösa på jordens resurser på det sätt som vi har gjort hittills. Vi måste alltmer bli medvetna om jordens begränsade resurser. Bland annat kan vi inte slösa på jordens resurser när det kommer till föda och energi, bland annat. Vi har ju tagit upp alltmer av jordens yta till livsmedel, och så måste det tyvärr förbli. Vi är fler människor som ska leva av jorden än någonsin förut. Det innebär att vi kommer att behöva en allt större andel av jordens yta till livsmedelsodlingar. En förändring av vår användning av jordens resurser är nödvändig för att den ska kunna fortsätta förse oss med det som vi behöver. Dessutom bör vi sluta slänga så mycket mat. Skulle hela den industriella världen sluta slänga mat, skulle vi inte behöva konsumera så stora mängder mat.

Sluta med fossila bränslen

Vi bör även sluta använda fossila bränslen som är den enskilt största orsaken till att det bildas växthusgaser. Det innebär att vi måste sluta flyga och köra bil. Egentligen är det ganska enkelt. Vi måste sluta med det helt enkelt nu. Ungdomar som Greta, som demonstrerar varje fredag utanför vårt riksdagshus, har rätt. Det är enkelt. Vi måste alla sluta köra bil. Och ska vi köra bil bör det vara en elektrisk bil som inte släpper ut några växthusgaser.

Åka kollektivt

VI bör också alltmer åka kollektivt. Det innebär att ska vi åka någonstans bör det ske med tåg, buss eller på andra sätt som fler kan åka tillsammans. Är man till exempel några stycken som ska åka till samma destination, kan man lika gärna hyra buss tillsammans och åka till samman. Då får man sällskap av varandra och resan blir mycket roligare. Bor man i Västerås och letar efter ett bussuthyrningsföretag kan man läsa mer här.